Tickets Aanmaken voor jouw Event

Tickets Aanmaken

Het aanmaken van de tickets kan worden gevonden onder de koppeling “event toevoegen”. Wanneer de gegevens voor het evenement zijn ingevuld kan er onderaan de pagina gekozen worden voor de optie “tickets”. Hier moeten de gegevens, die op het ticket komen te staan, en gegevens voor de verkoop van de tickets worden ingevuld.

Type ticket, prijs & capaciteit

Bij het aanmaken van het ticket wordt er gevraagd naar het type ticket dat u wilt verkopen, de prijs van het ticket en de capaciteit. Let op, Alle velden moeten worden ingevuld!

Type ticket: Early-Bird, laatkomersticket, standaard ticket, vip-ticket, bepaal hier het type ticket dat de verkoop in gaat. Het is mogelijk om meerdere type tickets voor een evenement aan te maken.

Prijs: de prijs van de tickets kan zelf bepaald worden. De prijzen voor de verschillende soorten tickets kan per tickettype worden aangepast. Vergeet niet, per ticket wordt er $0,80 servicekosten ingehouden. Verreken deze dan ook alvast in de tickets!

Capaciteit: de capaciteit betekend “de hoeveelheid van de tickets die je wilt gaan verkopen”. Dit kan als organisator zelf bepaald worden. Er zijn 3 mogelijkheden gegeven binnen het de categorie “capaciteit”.

Deel de Capaciteit met andere tickettype:

  • Geef de gedeelde capaciteit aan: deze optie wordt gebruikt wanneer er 1 of meer verschillende tickettype worden gebruikt. Hier moet worden ingevuld hoeveel, van het totaal aantal beschikbare tickets, er voor dit tickettype moet worden gebruikt.
  • Verkoop maximaal: hier moet het totaal aantal beschikbare tickets worden ingevuld.

Stel de capaciteit in voor dit ticket: bij deze optie moet ingevuld wat het aantal beschikbare tickets is van Het ticket waar net de gegevens van ingevuld zijn. Dit wordt voornamelijk gedaan bij evenement waar maar 1 soort tickettype wordt gebruikt of bij evenementen die de tickets verschillend van elkaar willen maken.

Ongelimiteerde capaciteit: bij deze optie is er geen totaal/maximaal aantal tickets beschikbaar. De verkoop blijft dan lopen tot het evenement begint of de organisator de verkoop zelf stil legt.

(afbeelding moet vervangen worden)

 

Evenementbeschrijving, Start verkoop & Stop verkoop

Deze opties worden weergegeven wanneer er op de knop + wordt geklikt. Bij het invullen van de start- en stopgegevens moet goed worden opgelet dat dit juist wordt ingevuld. Anders zal de verkoop van start gaan of stoppen op een andere tijd of datum dan gewenst.

Beschrijving: hier moet de beschrijving van het evenement worden ingevuld. Dit kunnen informatieve dingen zijn, maar ook een slogan bijvoorbeeld. De beschrijving die hier wordt ingevuld, wordt ook weergegeven op het ticket!

Start verkoop op: hier moeten de starttijd- & datum voor de ticketverkoop worden ingevuld. Denk hierbij goed na over wat een strategische startijd- & datum is.

Stop verkoop op: hier moeten de eindtijd- & datum voor de ticketverkoop worden ingevuld. Bij de meeste evenementen loopt de verkoop door tot de dag van het evenement zelf.

(afbeelding moet vervangen worden )